Her får du en komplett verktøykasse til Windows. Programmet kan både rydde opp, gi mer plass og gjøre maskinen raskere. ToolWiz Care består av mer enn 40 uunnværlige verktøy. Programmet har et brukervennlig kontrollpanel, så det er ikke vanskelig.

Med Toolwiz Care kan du bruke alle verktøyene og gi hele pc-en en grundig gjennomgang, eller du kan målrette innsatsen når behovet oppstår.

Her viser vi hvordan du bruker noen av mange nye verktøyene.

Last ned