Det er viktig å rydde pc-en for å være sikker på at den yter optimalt. Har du mange filer liggende på harddisken, kan det likevel være vanskelig å slette alt du ikke trenger. For det første kan det være en utfordring å finne de overflødige filene – for det andre kan det være vanskelig å slette dem.

Derfor har Komputer for alle satt sammen en egen ryddepakke for deg. I den finner du flere nyttige programmer som du kan bruke til å finne alle former for skrot på pc-en. Deretter kan du rydde maskinen helt, slik at du blir kvitt alt du ikke trenger og får en frisk og rask pc. Du kan enten laste ned hele pakken eller bruke programmene enkeltvis. Med hvert program får du en veiledning som viser hvordan du bruker det til å rydde på pc-en.